People

Mahabala Ganaka Labs | Formerly Computational Sciences Labs


Ph.D

MS Research

 • Karthik V
 • Prabala Venkata Chandrasekhar
 • Rajan Padalia (2014)
 • Beena Kumari (2013-)
 • Saima Parveen (2013)

M.Tech

 • Shan Mehrotra (2014)
 • Saksham Jain (2014)
 • Anish Ratnawat (2014)
 • Divyasree T (2014)
 • Suraj Munale (2014)
 • Sagar Kulkarni (2014)
 • Mayur Dalal (2014)
 • Pradarttana Panda (2014)
 • Anurag Bansal (2014)
 • Sabyasachi Mallick (2014)
 • B.V.S.S.Kusumakar (2014)
 • Chandana Sai Krishna (2014)
 • Venkata Sai Sriram Mahavadi
 • Abhinav Pundir(2013)
 • Noopur Srivastava(2013)
 • Rijutha N (2013)